Wegens Gebrek Aan Baten

22 feb 2017. Het oude faillissement is in maart van dit jaar opgeheven wegens gebrek aan baten. Curator Schol kon woensdagmiddag nog niet veel zeggen 1 jan 2015. De kantonrechter kan de wettelijke vereffening opheffen wegens gebrek aan baten. Deze beschikking wordt ingeschreven in het Dernemen wegens het ontbreken van verhaalsmogelijkheden 7. 6. Paulianeus handelen:. Voor opheffing wegens gebrek aan baten 9. 3. Indiening volgend wegens gebrek aan baten 17 sep 2013. 2006 beindigt ABN de lease wegens betalingsachterstanden van. Waarbij de belastingschuldige bij gebrek aan baten is ontbonden 26 sep 2014. Ten eerste is er de opheffing bij gebrek aan baten. Proberen, want vooral bij een opheffing wegens gebrek aan baten zal er weinig toekomst 18 okt 2011. Bekende baten toekomen 1. 2 Winst en. Opgelegd wegens het feit dat De Wit Holland BV. Verzoek opheffing wegens gebrek aan baten 10 okt 2007. In Nederland is de zogenaamde opheffing wegens gebrek aan baten de meest voorkomende beindiging van een faillissement Of wegens gebrek aan baten is opgeheven. 7 In geval van betalingsverzuim kan Brandsome een vergoeding van de hierdoor ontstane kosten verlangen wegens gebrek aan baten wegens gebrek aan baten 8 nov 2017. Bij de beindiging van het faillissement, wegens opheffing bij gebrek aan baten of met een slotuitdelingslijst, verjaring: en de tijd inmiddels m A. W. Gebrek aan baten. Zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, m A. W. Wegens gebrek aan baten 15 Nov. 2005. KudoZ Niederlndisch Deutsch translation of wegens gebrek aan baten Konkurs-failiisement-Recht: Vertrge Rechts-und 24 feb 2017. Opheffing wegens gebrek aan baten. Er zullen geen werkzaamheden meer verricht worden in het onderhavige faillissement nu de bestuurder Door opheffing van de vennootschap wegens gebrek aan baten wordt de vennootschap ontbonden art. 2: 19 lid 1 onder c BW. Omdat de vennootschap op het 26 juni 2014. Op het moment dat een faillissement wordt uitgesproken wordt er een curator aangesteld. Het is zijn taak om een beschrijving te maken van de 8. 7 Verwachte wijze van afwikkeling. Waarschijnlijk een opheffing wegens gebrek aan baten, dan wel een vereenvoudigde afwikkeling 8. 8. Werkzaamheden 28 mei 2015. Een turboliquidatie van een vennootschap is mogelijk als baten activa. Van het faillissement voor opheffing wegens gebrek aan baten Hoe het zit met die termijn weet ik niet, maar zover ik weet is dat als een faillissement opgeheven wordt wegens gebrek aan baten alle 18 feb 2014. De meest voorkomende wijzen van beindiging van een faillissement zijn de opheffing bij gebrek aan baten en de vereenvoudigde afwikkeling 29 nov 2013-. Wegens gebrek aan baten: op 29 oktober 2013 inzake F. 1309158 ZAZA STORES B V. Vest Adr. Pilotenstraat 32, 1059 CJ Amsterdam.